Voorwaarden Floral Design By Bo

 

Lief bruidspaar,

 

Hieronder lezen jullie de voorwaarden van het boeken van onze diensten. Bij het toezeggen van de offerte ontvangen jullie een dienstencontract. Bij het tekenen van dit contract en het betalen van de aanbetaling zijn jullie verzekerd van een plekje in onze agenda.

 

Hieronder lezen jullie alle voorwaarden van Floral Design By Bo:

 

Identiteit van de ondernemer:

Floral Design By Bo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bodien Bekooij, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73180858

Bedrijfsadres: Laan van Cattenbroeck 69 te Zeist

Telefoonnummer: 06-28676797

Mail: info@floraldesignbybo.nl

 

Offerte 

– Offertes zijn geldig voor een periode van 1 maand – na het vertrekken van de offerte hebben jullie 1 maand bedenktijd om te beslissen om gebruik te maken van onze diensten.

– Wij kunnen geen datums reserveren in de agenda. Om een boeking te bevestigen dient het contract en de aanbetaling gedaan en getekend te zijn.

– Het is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar of de weddingplanner om de door ons verstrekte informatie in de offertes te controleren.

 

Boekingen 

– Een boeking is geaccepteerd op het moment dat het contract is getekend en de aanbetaling van 25% (niet terug betaalbaar) is overgemaakt op onze zakelijke rekening.

– De aanbetaling is niet terug betaalbaar. Bij annulering van de boeking houden wij deze aanbetaling van 25% in ter compensatie van de gewerkte uren en het reserveren van de datum.

– Na het leveren van de dienst wordt de aanbetaling van 25% in mindering gebracht op het totaal bedrag.

– Bij het tekenen van het contract geeft u toestemming op al onze voorwaarden t.a.v. van jullie bruiloft.

 

Betalingen 

– De aanbetaling van 25% dient gedaan te zijn bij het toezeggen van de offerte.

– De verdere betaling dient 2 weken na de bruiloft overgemaakt te zijn op onze zakelijke rekening.

– Er geldt een minimale besteding van 750 euro, onder deze afname is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten.

 

Event annulering 

– Als de cliënt beslist om het event of de bruiloft te annuleren, moet dit minimaal 30 dagen voor het event worden gedaan. Deze annulering kan worden verzonden naar het e-mail adres:

info@floraldesignbybo.nl bij annulering 30 dagen voor het event wordt enkel de 25% van de aanbetaling ingehouden.

– Als de cliënt beslist het event of de bruiloft te annuleren binnen de 30 dagen voor het event of de bruiloft. Moet 45% van het offertebedrag worden betaald. Wij kijken hierbij uiteraard mee in de omstandigheden.

– Wij behouden het recht om een getekend contract te ontbinden op elk moment. In deze situatie wordt de gehele aanbetaling teruggestort.

– Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Floral Design By Bo dit de consument zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten.

 

Verplaatsen datum of verplaatsen locatie 

– Bij het verplaatsen van de datum of de locatie dient dit in overleg te worden gedaan. Dit moet worden gedaan via ons eigen e-mail adres. Wij zullen ons best doen om ons aan te passen en onze diensten flexibel mee te laten verschuiven. Echter kunnen wij hier geen zekerheid in geven.

– Als wij niet beschikbaar zijn de op nieuwe datum of de nieuwe plek. Blijft de aanbetaling van 25% niet terug betaalbaar.

– Bij het veranderen van de locatie of datum is het mogelijk dat dit extra kosten met zich mee brengt. Daarom wordt er bij een verandering opnieuw een contract opgesteld. Deze nieuwe kosten kunnen betrekking hebben tot seizoen aanbod, bezorging en werkuren.

 

Aanbod bloemen en beschikbaarheid 

– Alle bloemen en bladeren zijn onderhevig aan seizoensgebonden kwaliteit en beschikbaarheid. – Helaas kunnen we de beschikbaarheid, exacte kleuren of specifieke tinten niet garanderen. Bij het werken met Moeder Natuur zijn er geen garanties. Ongewoon warme, natte of koude seizoenen hebben een dramatische invloed op de beschikbaarheid van bloemen en bladeren.

– Ongeacht de beschikbaarheid van specifieke producten, houden wij ons altijd aan de afspraak kleurenpalet en stijl van bloemdesign, zoals uiteengezet in onze meegeleverde ontwerp inspiratie – We behouden ons het recht voor om alle producten te vervangen om ingrediënten van de hoogste kwaliteit te garanderen. Indien nodig kan er een laatste afspraak worden georganiseerd om alternatieve opties te bespreken.

– Containers en vazen kunnen veranderen als gevolg van leveranciersproblemen, we zullen de geselecteerde producten vervangen met items van meer of gelijke waarde, in lijn met de algehele look en feel voor de gebeurtenis.

– Restitutie wordt niet gegeven voor kleine wijzigingen in bloemtype of uiterlijk.

Bezorging

– Bij levering (of ophalen) neemt de klant alle verantwoordelijkheid en zorg op zich voor onze bloemen en ontwerpen.

 

Gehuurde items

– Floral Design By Bo zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche verwacht mag worden, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Floral Design By Bo, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

– Alle gehuurde artikelen blijven ons eigendom en worden uitsluitend verhuurd, tenzij gekocht door de klant.

– Alle gehuurde stukken moeten binnen 48 uur na de bruiloft aan ons worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen anders.

– Wijs uw gasten erop dat alle gehuurde artikelen (bijv. vazen & sokkels) niet mogen worden verwijderd van de locatie, anders worden de volledige vervangingskosten in rekening gebracht bij elk item dat niet aan ons is geretourneerd.

– Het is uw verantwoordelijkheid om alle gehuurde voorraad schoon en ongebroken terug te bezorgen. – Verloren, kapotte of beschadigde voorraad die u bij ons huurt, moet volledig door u worden betaald. – Wij behouden ons het recht voor om extra bewaarkosten in rekening te brengen voor huurartikelen. Wij

reserveren ook het recht om de klant volledige vervangingskosten in rekening te brengen voor beschadigde, verloren of kapotte artikelen.

– Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door gehuurde materialen.

– Na het installeren van de gehuurde items is de verantwoordelijkheid t.a.v. van gebruik voor de klant.

Fotografie en video beelden

– We behouden ons het recht voor om al het voltooide werk te fotograferen en foto’s van uw te gebruiken bruiloft/evenement in onze marketinginspanningen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, sociale media, brochures, websites, Pinterest, advertenties, tijdschrift inzendingen en andere publicaties gerelateerd aan zelfpromotie en marketing.

– Door ons gemaakte foto’s van uw arrangementen blijven ons eigendom. Onze foto’s zijn dat niet op welke manier dan ook door u of een derde partij worden gereproduceerd, gekopieerd of bewerkt zonder onze voorafgaande toestemming.

– Alle foto’s die door uw fotograaf aan ons worden verstrekt, zullen door ons alleen voor promotie worden gebruikt en marketing van ons bedrijf. De credits van de fotograaf worden alleen weergegeven als aangevraagd.

– We behouden ons het recht voor om een onafhankelijke fotograaf in te huren om ons werk vast te leggen op de dag. Deze mogen dit materiaal ook verspreiden.

 

Installaties en grote items 

– Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de locatie- / evenementenmanager te adviseren over de reikwijdte van ontwerpen.

– De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om de vereiste toestemmingen te vragen aan de locatie om hangende of andere ongebruikelijke bloemen installaties op te bouwen.

– Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor gevallen waarin werk niet voltooid of bereikt kan worden vanwege een gebrek aan toestemming of veiligheid op de locatie. – Controleer of uw vazen en schalen waterdicht zijn voordat u ze bij ons afgeeft.

– Als u uw eigen boog of ceremonie structuur gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om zorg ervoor dat het stevig in de grond is verankerd in afwachting van alle weersomstandigheden (wind, regen enz.). Informeer bij de locatiemanager hoe en wanneer dit kan.

– We geven geen restitutie voor werk dat niet door ons op het evenement kan worden voltooid, wegens gebrekkige of onveilige materialen aangeleverd door de opdrachtgever.

– Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan door de klant gehuurde artikelen.

 

Privacy 

– Wij respecteren uw privacy. Uw namen, trouwdatum, contactgegevens, bestelinformatie & prijzen zullen worden behandeld met volledige privacy.

– We zullen met geen enkele vertegenwoordiger van de media spreken of informatie vrijgeven tenzij u geef ons toestemming om dit te doen. Wij verzoeken u hetzelfde te doen en geen prijsgegevens zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verlenen.